เทอร์โมสแกนระบบไฟฟ้า

ถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scan) ถ่ายภาพความร้อนด้วยเครื่องเทอโมสแกน เพื่อตรวจเช็คความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายไฟ หม้อแปลง อุณหภูมิต้องไม่เกิน 70 องศา เพื่อความปลอดภัย ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งาน ผู้เข้าชม: 0

Scroll to Top